DOLORS I LESIONS
 
FISIOESTÈTICA
 
TERÀPIA INDIBA ACTIV®
 
UROGINECOLOGIA
 
EMBARASSADES
 
POSTPART
 
NADONS
 
CARDIORESPIRATORI
 
SON I DEGLUCIÓ
 
NEUROLÒGIC
 
ACUPUNTURA
 
VENDA DE PRODUCTES
 
 
Son i Deglució

 

Per al Tractament dels Trastorns de la Son realitzarem:

  • Exercicis orofacials.
  • Electroestimulació de la musculatura dilatadora de la via aèria superior.
  • Exercicis de drenatge i augment del volumn pulmonar.
  • Higiene i hàbits de la son.

   
 
   

Per al Tractament dels Trastorns de la Deglució realitzarem:

  • Teràpia manual.
  • Exercicis específics per cada fase de la deglució.
  • Correcció postural per a la correcta deglució.

 
 
Edifici Can Gajo - Rambla Just Oliveras 48, 2o 5a, L'Hospitalet de Llobregat   933371440 / 606265608 (WhatsApp)   fisiolisticbcn@hotmail.com